?

Log in

No account? Create an account
THE SPIRIT THAT GUIDES US Wil er iemand met me mee ? Toe! - The District Sleeps Alone Tonight [entries|archive|friends|userinfo]
How come?

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 16th, 2004|08:49 pm]
How come?
THE SPIRIT THAT GUIDES US

Wil er iemand met me mee ? Toe!
linkReply

Comments:
[User Picture]From: twixy
2004-09-17 07:52 am (UTC)
Is wel een beetje ver weg voor een bandje dat ik eigenlijk niet ken...
desalniettemin zou het leuk zijn om je weer eens te zien.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: twisted_kii
2004-09-17 08:08 am (UTC)
Same here :)
Ver weg is het inderdaad, trein is ook alweer ellendig duur..
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: gazzo
2004-09-17 10:24 am (UTC)
twixy
je hebt de groeten van Gert & M@lb & gunther & serj :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: twixy
2004-09-17 02:56 pm (UTC)
AAAAAHHHH,
doe maar heel veel groeten terug! Want ik misze heel erg!

-T
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: gazzo
2004-09-17 03:41 pm (UTC)
Morgen spelen ze in Dilsen
www.metronight.be
en in oktober in Heusden Zolder

drop by if ya want :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: twixy
2004-09-17 03:42 pm (UTC)
beetje ver weg... :-(

But give them my regards
(Reply) (Parent) (Thread)